Przeglądy budowlane w branży ogólnobudowlanej i konstrukcyjno-budowlanej

Prawo Budowlane nakłada na Właścicieli bądź Zarządców nieruchomości obowiązek dokonywania przez uprawnione do tego osoby okresowych przeglądów technicznych zdatności budynku do użytkowania; są to przeglądy roczne lub pięcioletnie. W większości obiektów budowlanych jedną z branż, która w taką kontrolę techniczną wchodzi jest branża konstrukcyjno-budowlana, ogólnobudowlana. 

przeglady-budowlane

W celu ustalenia dokładnych wytycznych przeglądu oraz ceny uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Deklaruję fachowość, sumienność, rzetelność, staranność, zaangażowanie w realizowaniu powierzonych mi zadań.