Nadzory inwestorskie Petros

Przy bardziej złożonych realizacjach budowlanych Prawo Budowlane przewiduje obowiązek zatrudnienia przez Inwestora oprócz kierownika budowy również inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymóg ten wpisywany jest do decyzji pozwolenia na budowę przez Organ wydający tą decyzję.

W przypadku kiedy Państwa Wykonawca robót budowlanych zatrudnia już kierownika budowy, Prawo Budowlane daje Państwu możliwość zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego sprawującego kontrolę nad kierownikiem budowy.

inwestor

W celu przedstawienia charakterystycznych parametrów budowy, dokumentacji projektowej, do naświetlenia dokładnych wytycznych nadzorowania budową oraz ustalenia ceny, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Deklaruję fachowość, sumienność, rzetelność, staranność, zaangażowanie w realizowaniu powierzonych mi zadań.