Na czym polega nadzór budowlany?

Każda budowa to realizacja projektu składającego się z różnych etapów. Nadzór samej budowy inwestycji, należy do jednego z najważniejszych etapów, który niesie za sobą wiele celi i przesłań. Głównym zadaniem profesjonalnego nadzoru budowlanego jest gwarancja zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz doprowadzenie do końcowego sukcesu realizacji projektu.

Warunki przeprowadzania nadzoru budowlanego są ściśle uregulowane przez prawo i każde działanie jest odpowiednio opisane w poszczególnym przepisie prawa.

Za sprawą tego artykułu, dowiesz się czym jest nadzór budowlany, kto go może przeprowadzić oraz jak odpowiednio realizować daną inwestycję budowlaną. Posiadanie specjalistycznej wiedzy jest kluczem do sukcesu, a jej brak może spowodować liczne problemy, takie jak nieterminowość, a nawet niepowodzenie budowy. Właśnie dlatego powinieneś się zaznajomić z wszystkimi najważniejszymi prawami, jakie obowiązują w przypadku prowadzenia inwestycji, a także poznać wszystkie fachowe pojęcia i ich definicje, jakie panują w branży budowlanej.

Czym jest nadzór budowlany?

Nadzór budowlany, przeprowadzany jest przez inspektora budowlanego i spełnia dwie podstawowe funkcje – kontrolną oraz inspekcyjną. Jego głównym zadaniem jest ochrona wszystkich praw i interesów inwestora. Na czym więc polega jego praca? Odpowiada on za prawidłowy przebieg wszystkich procesów zachodzących w trakcie trwania realizacji inwestycji, nadzoruje on prace samego kierownika budowy, również rozdziela niektóre funkcje i prowadzi specjalny dziennik budowlany. Inspektor posiada bardzo szerokie kompetencje, wydaje polecenia służbowe oraz przysługuje mu podejmowanie najważniejszych decyzji jak np. wstrzymanie budowy z powodu niebezpieczeństwa lub zaniechań.

Jaki jest udział nadzoru budowlanego w poszczególnych etapach inwestycji?

Zasadniczo sprawuje on kontrole nad wszystkimi etapami trwania budowy, od jej rozpoczęcia, poprzez trwanie prac, aż po jej zakończenie i oddanie budynku do użytkowania.

Nadzór budowlany zaczyna funkcjonować od samego otrzymania pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Aby uzyskać takie pozwolenie, musimy spełnić wszystkie warunki wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy. Najbardziej złożony jest etap trwania budowy, który rozpoczyna się w uprzednio zgłoszonym terminie. Równie istotne w tym etapie są prace geodezyjne. Inspektor budowlane dba o zachowanie wszelkich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz nad prawidłowym wypełnianiem dziennika budowy. Ostatnim etapem podlegającym pod nadzór budowlany jest oddanie gotowego budynku do użytku. Fakt ten należy zgłosić do odpowiedniej instytucji w celu uzyskania zgody na użytkowanie danej nieruchomości – w tym celu jest ona poddana specjalistycznej kontroli. Na sam koniec dokonuje się odbioru budowlanego.

Jakie są uprawnienia i kompetencje inspektora budowlanego?

Inspektor budowlany posiada bardzo szerokie uprawnienia w związku z pełnioną funkcją. Posiada on prawo do: swobodnego wstępu do wszystkich części budowy jak i swobodnego poruszania się po nich, ma on również pełen wgląd do wszelkich dokumentacji prowadzonych na tej budowie. Jego praca jest wykonywana w porozumieniu z inwestorem, zawierają oni obustronną umowę.

Dlaczego profesjonalny nadzór budowlany jest tak istotny?

Realizacja budowy bez odpowiedniego nadzoru budowlanego jest niezgodna z prawem. Zadaniem inspektora jest czuwanie nad trwaniem budowy, zapewnienie realizacji wszystkich postanowień oraz nadzorowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki takim działaniom zostaje zapewniona pomyślna realizacja inwestycji. Taka kontrola zawiera w sobie dużą odpowiedzialność, gdyż inspektor podejmuje bardzo ważne decyzje i musi niejednokrotnie rozwiązywać skomplikowane problemy. Zadanie to wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, jak i zdolności komunikacyjnych.

 

 

Deklaruję fachowość, sumienność, rzetelność, staranność, zaangażowanie w realizowaniu powierzonych mi zadań.