Kierownik budowy Wrocław – Petros

Według Przepisów Prawa budowlanego, każdy inwestor chcący pomyślne zakończy kolejne etapy budowy musi zatrudnić na miejsce budowy specjalistę – kierownika budowy. Więcej na ten temat dowiedzieć można się w Prawie budowlanym w rozdziale 3, począwszy od artykuły 17.

Doświadczenie Petros Wrocław bazuje na:

 • zróżnicowanych pracach w biurach o specjalizacji projektowej,
 • czynnościach wykonawczych związanych z kompleksowymi inwestycjami budowlanymi
 • pracach nadzorowania inwestycji budowlanych

Firma Petros jest autorem:

 • projektów budowlanych,
 • orzeczeń budowlanych dla nieruchomości nowych jak i zastanych (w tym zabytkowych),
 • ekspertyz technicznych oraz opinii bazujących na kompleksowych oględzinach i badaniach

Obowiązki kierownika budowy

Istotną kwestią jest wprowadzenie sytuacji, kiedy to jedną budową kieruje jeden kierownik, od początku do końca. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych problemów ze złym zrozumieniem obecnego stanu, na jakim znajduje się budowa. Do naszych obowiązków należy między innymi:

 • dopilnowanie wszelkich formalności – między innymi przyjęcie nadzoru nad budową od inwestora, który zleca to zadanie
 • BHP – dbamy o to, aby cały teren nie tylko został starannie zabezpieczony, ale o to aby każdy pracownik budowy był świadomy zagrożeń i niebezpieczeństw. Do zadań kierownika budowy należy między innymi stworzenie kompleksowe i szczegółowego planu, który przedstawia wszelkie rozwiązania dotyczące kwestii bezpieczeństwa
 • prowadzenie dokumentacji bieżącej według wytycznych Prawa budowlanego
 • pełna komunikacja z inwestorem, zdawanie raportów z zakończonych etapów budowy nowej inwestycji
 • dopilnowanie czy nowa konstrukcja budowlana zgodna jest ze sztuką budowlaną

Właściciel Petros – Piotr Węgrzynowski – krótka nota

Moje doświadczenie opiera się między innymi na obowiązkach, które wykonywałem jako kierownik budowy a także pełniłem obowiązki inspektor nadzoru inwestorskiego. Zgromadziłem niezbędną wiedzę oraz bogatą praktykę, która pozwala mi na całościowe zaprojektowanie nieruchomości oraz dokonanie weń wglądu w celu skontrolowania poprawności jej zrealizowania. Jestem również uprawiony zarówno do projektowania jak również do pełnienia obowiązków kierownika budowy czy też inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach dotyczących budynków, obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

kierownik budowy wrocław - petros inwest

Usługi kierownika budowy – kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Petros w wymiarze kierowania budową, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 602 182 153 lub mailowo: kontakt@petrosinwest.pl. Jestem do Państwa dyspozycji w celu przedstawienia najważniejszych parametrów budowy, przyjrzenia się dokumentacji dla projektu czy ustaleniu cen.

Deklaruję fachowość, sumienność, rzetelność, staranność, zaangażowanie w realizowaniu powierzonych mi zadań.