Ekspertyzy – Petros

kiedy w budynku, mieszkaniu pęka ściana, tynk, dach, strop, kiedy któryś z głównych elementów konstrukcyjnych ulega nadmiernemu ugięciu, pojawiają się zawilgocenia, grzyb, pleśń, kiedy część budynku czy mieszkania zaczyna nadmiernie osiadać, zachodzi potrzeba wykonania ekspertyzy celem określenia przyczyn tego stanu i zaproponowania środków zaradczych.

ekspertza

W jakich sprawach mogą się Państwo do nas zgłosić?

  • opinie dotyczące adaptacji lub przebudowy budynku;
  • opinie co do zgodności wykonania prac budowlanych z zasadami sztuki budowlanej;
  • analiza przyczyn pęknięć ścian, fundamentów i elementów konstrukcyjnych;
  • analiza przyczyn usterek na obiekcie budowlanym, awarii konstrukcyjnych lub katastrof budowlanych;
  • weryfikacji zasadności roszczeń między stronami na potrzeby postępowania sądowego;
  • kontroli technicznej utrzymania obiektu w zakresie konstrukcyjno- budowlanym.

W celu naświetlenia problemu, ustalenia dokładnych wytycznych ekspertyzy oraz ceny uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Deklaruję fachowość, sumienność, rzetelność, staranność, zaangażowanie w realizowaniu powierzonych mi zadań.