Nadzór inwestorski - inspektor nadzoru budowlanego Petros

Inspektor nadzoru - o mnie

Ukończyłem Technikum Budowy Dróg i Mostów Kołowych w ZSZ Nr 6 we Wrocławiu, następnie Wydział Budownictwa na Politechnice Wrocławskiej. Uprawnienia budowlane zarówno do projektowania jak i nadzorowania bez ograniczeń zdobyłem w 2001r. Pracowałem zarówno w biurach projektowych, w wykonawstwie inwestycji budowlanych jak również w nadzorowaniu inwestycji budowlanych Jestem autorem wielu projektów, orzeczeń, ekspertyz. Wielokrotnie pełniłem obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego. Posiadam praktykę w projektowaniu i wykonawstwie przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju sympozjach, szkoleniach. Zaufało mi wiele instytucji, przedsiębiorstw, korporacji, holdingów, urzędów, inwestorów indywidualnych. Deklaruję fachowość, sumienność, rzetelność, staranność, zaangażowanie w realizowaniu powierzonych mi zadań. Moją ambicją jest służyć Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem.

Petros

Na terenie Wrocławia oraz okolic cały czas powstają nowe inwestycje budowlane – zarówno te mieszkaniowe, biurowe jak i przemysłowe. Szczególnie w przypadku tych pierwszych należy zachować czujność, ponieważ deweloperzy często nie spełniają swoich pierwotnych obietnic, oszczędzając na materiałach budowlanych oraz zatrudniając niewykwalifikowanych pracowników.

Czym jest nadzór inwestorski?

Inspektor nadzoru budowlanego jest najważniejszą osobą na budowanie – stoi ponad kierownikiem budowy oraz pozostałymi osobami. Jego obecność jest obowiązkowa w przypadku najbardziej skomplikowanych inwestycji, które z racji swojej złożoności wymagają dodatkowego jednostki do sprawowania nadzoru.

Zadania inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego ma dostęp do dokumentów, które pozwalają mu na sprawdzanie zgodności realizacji budowy z jej projektem. Są to: projekt budowy, pozwolenie na budowę. przepisy oraz normy prawne. Dodatkowe Inspektor Petros korzysta z wiedzy oraz doświadczenia, które były nabywane przez wiele lat pracy w zawodzie

Nadzór inwestorki Petros

Nadzór inwestorski Petros to gwarancja kompetencji oraz profesjonalnego podejścia. Inspektor nadzoru budowlanego jest osobom doświadczoną, która przez wiele lat pełniła swoje funkcje na terenie wielu inwestycji. Posiadana wiedza pozwala na niezwykle czujne oraz zachowawcze nadzorowanie budowy, co gwarantuje wykonani e wszystkich instalacji zgodzie z planami. Nasi klienci nie muszą się martwić o wadliwość instalacji oraz swoje bezpieczeństwo – przed zdaniem budynku wszystkie elementy są dokładnie sprawdzane przez specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Inspektor nadzoru budowlanego - obowiązki

kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem, reprezentowanie inwestora na budowie pod jego nieobecność

Czym zajmuje się inspektor budowlany?

odbiór robót budowlanych, potwierdzenie wykonanych czynności

Finanse pod kontrolą

kontrola rozliczeń budowy

Petros Wrocław - usługi nadzoru inwestorskiego

Wszystkie działania prowadzone są z zachowaniem należytej staranności oraz w trosce o dobro zleceniodawcy. Petros oferuje profesjonalny nadzór inwestorski, który w dużym stopniu przyczynia się do przyśpieszenia tempa prac oraz zachowanie wszystkich ustaleń wyszczególnionych w projekcie.

Nadzór budowlany we Wrocławiu


Szukasz profesjonalisty zajmującego się nadzorem budowlanym?
Nasza oferta skierowana jest do inwestorów oraz osób prywatnych. Gwarantujemy profesjonalną kontrolę wszelkich prac budowlanych oraz wszystkich ich etapów.
Nie zaniedbujemy żadnego zadania. Staramy się doglądać wszystkie realizacje budowlane szczegółowo i kompleksowo. Swoją wiedzę opieramy
na bardzo zróżnicowanym doświadczeniu. Jako wykonawcy nadzoru budowlanego mamy wyższe stanowisko niż kierownik budowy w przypadku
konkretnej inwestycji, jesteśmy zatem odpowiedzialni za doglądanie prowadzenia budowy zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami bezpieczeństwa oraz
tworzeniem konstrukcji wedle przygotowanego projektu i zgodnie z jej przeznaczeniem. Nasza wiedza obejmuje również kompletną znajomość
materiałów oraz technologii budowlanych co pozwala sprawnie poruszać się w zakresie wykonywanych czynności na każdego rodzaju placach budowy
- począwszy od jednorodzinnych domów, poprzez zabudowę szeregową, wielorodzinną, budynki przeznaczone pod usługi, obiekty handlowe, przemysłowe oraz inne.